Svårt för funktionshindrade att nå partilokaler

Många av de politiska partiernas kanslier är otillgängliga för rörelsehindrade personer. Det visar en undersökning som De handikappades riksförbund, DHR, har gjort.
Av de 28 lokaler som DHR har tittat på i Stockholms län var 17 tillgängliga för rullstolsburna, fem var otillgängliga och sex var tillgängliga för kortare besök. För tre år sen antogs en nationell handlingsplan för handikapppolitiken i Sverige, men de politiska partierna är alltså själva dåliga på handikappanpassning i sina egna lokaler.