Överläkare anmäld för felmedicinering

Socialstyrelsen har anmält en överläkare på ett sjukhus i Stockholms län till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Överläkaren kontrollerade inte medcineringen av en patient vid utskrviningen.
Patienten fick under sex veckor för hög dos av läkemedlet och drabbades av komplikationer. Enligt Socialstyrelsen har överläkaren gjort ett fel som inte är ringa och inte heller ursäktligt.