Småhusen ökar i pris i länet

Priserna på småhus har i stort sett legat stilla under det första halvåret, enligt småhusbarometern från Statistiska centralbyrån och Lantmäteriet. Men i Storstockholm är prisökningen cirka två procent.
Jämfört med andra kvartalet förra året har småhuspriserna ökat med i snitt 7 procenti landet, i stockholmsområdet något mindre.