Stockholm klarar inte neonatalvården

Sjukhusen i Stockholm klarar inte att ta hand om de för tidigt födda barnen. Hittills i år har runt 70 för tidigt födda barn skickats iväg till sjukhus runt om i landet.
Orsaken är bristen på kompetent personal och att det är ont om vårdplatser. Transporterna av barnen till andra landsting är medicinskt säkra, men kostar mycket pengar och är inte bra ur omvårdnadssynpunkt. -Det skapar naturligtvis väldigt mycket frustration och ibland ilska och förtvivlan hos föräldrarna, säger Ann Edner, som är överläkare på intensivvårdsavdelningen för neonatalvård på Astrid Lindgrens barnsjukhus. I semestertider förvärras också situationen av att nästan hälften av de vårdplatser som finns har stängt. Att transportera spädbarn som måste vårdas i respirator beräknas ha kostat landstinget minst 20 miljoner kronor hittills i år. Till nästa år hoppas sjukhusledningen att situationen förbättras: -Dels planerar vi en likartad avedlning som öppnar tidigt nästa vår. Det ska byggas om och rekryteras personal och det tror vi att vi kommer att lyckas med, säger chefen för Astrid lindgrens barnsjukhus, Henrik Almqvist.