Bajsutsläpp vid Södertäljebad

Södertäljes miljökontor misstänker att någon båtägare tömt sin toatank vid Underåsbadet i Mälaren. Provtagningar har visat för höga halter av så kallade fekala streptokocker, som kommer från avföring.
Intill badet finns en välbesökt båthamn, och kommunen tror alltså att någon privatperson står för utsläppet. Vattnet vid Underås är fortfarande badbart, men miljökontoret rekommenderar att man tills vidare håller sig på torra land.