Giftig botten bort från Klara Sjö

Muddringen av det giftiga bottenslammet i Klara Sjö ska starta i oktober. Arbetet ingår som en del i ett stort miljöprojekt i Stockholm värt runt en kvarts miljard.
Enligt Hans Söderström, miljöexpert på Gatu- och Fastighetskontoret ska runt 3000 ton muddermassor från Klara Sjö renas på ett industriområde i Ulvsunda. Där ska en reningsanläggning byggas som ska rena dels förorenad mark från Klara Sjö, dels också från Ulvsunda och från den såkallade Gasverkstomten i Hjorthagen.