Nya supersnigeln är här

En ny typ av snigel hotar nu landets trädgårdar. Den nya snigeln är resultatet av att den så kallade mördarsnigeln från Spanien har parat sig med vår inhemska svarta snigel.
Den nya snigeln kombinerar mördarsnigelns aggressiva ätbeteende och överlevnadsförmåga med vår svenska snigels vana vid klimatet. -Då får man ju en skadegörare som är ännu mera besvärlig, säger doktor Ted von Proschwitz vid Naturhistoriska museet i Göteborg, som studerar snigelhybriden. I höst kommer Naturhistoriska museet i Göteborg tillsammans med Göteborgs Universitet att göra DNA-prover på hybridsniglarna för att kunna bekämpa dem effektivare. Tills vidare är rådet att vara extra vaksam när man planterar nya träd och att spola av rotsystemet ordentligt innan plantering.