Sexkontakt med barn kan bli straffbart

Att kontakta barn under 15 år i syfte att ha sex med dem ska kunna straffas med fängelse i upp till ett år, föreslår regeringen. För att dömas för brottet krävs att en vuxen, till exempel via internet, planerar och dessutom vidtar åtgärder för att träffa barnet. 

Flera remissinstanser är oroliga för att brottet blir svårt att bevisa, och att den föreslagna lagens avskräckande effekter därmed urholkas.