Svårt för flyktingar att få svenskt id-kort

Uppdaterad 16:45
Hundratals flyktingar lever i Sverige utan möjlighet att identifiera sig. Sedan Svensk Kassaservice las ner för snart ett år sedan kan allt färre utländska medborgare – som fått uppehållstillsånd och personnummer – få ett svenskt id-kort.

Jose Mukadi flydde från kriget i Kongo-Kinshasa i Afrika för ett drygt år sedan och bor idag i Skärholmen i södra Stockholm. Han har uppehållstillstånd, svenskt personnummer och ett jobb, men eftersom han kom som papperslös flykting och har alla sina id-handlingar kvar i krigets Kongo har han hamnat i en absurd situation – ett regelrätt moment 22 han troligen delar med tusentals andra flyktingar med uppehållstillstånd.

Sedan Svensk Kassaservice lades ned förra våren finns ingen myndighet som utfärdar svenska id-kort. Om man inte kan bevisa vem man är, med till exempel ett pass, innebär det problem.

Bankerna vill inte hjälpa till och som flykting får man inget konto och därmed kan ingen lön betalas ut. En tillvaro som gör det omöjligt att jobba, säger Jose Mukadi.

Norman Burns, som också bor i Skärholmen, kom till Sverige från USA på 60-talet. Han bestämde sig i höstas för att hjälpa Jose längs den krokiga vägen till integration i Sverige - det har blivit en längre resa än han trodde från början.

Han har öppnat ett speciellt bankkonto där Joses introduktionsbidrag kan sättas in. Men det är många som inte får någon hjälp alls, säger Norman Burns.

– Det känns som om vi har ett system som stoppar folk som verligen vill bidra till samhället, och de blir en belastning. 

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se