Länet har flest läkare sett till folkmängd

Aldrig tidigare har det funnits så många läkare inom den svenska hälso- och sjukvården. Men tillgången är ojämn, visar Socialstyrelsens sammanställning.

Mellan åren 1995 och 2006 ökade antalet läkare med 28 procent. Sjuksköterskorna ökade med 15 procent och barnmorskorna med 14 procent under samma period.

Flest läkare per invånare finns i Stockholmsområdet medan tillgången är sämst i de sydöstra delarna av landet.

Däremot är sjukskötersketätheten lägst här i Stockholmsområdet.