Bullerplank glädjer Danderyds kommun

Danderyds kommun välkomnar Miljödomstolens beslut att SL måste sätta upp bullerplank på två sträckor av Roslagsbanan. För SL kan beslutet bli dyrt, om fler kommuner kräver bullerplank.
Domen innebär att SL måste sätta upp bullerplank vid Ekebydalsvägen och Fafnervägen, sammanlagt en sträcka på omkring 750 meter. Bygget beräknas kosta mellan sex och sju miljoner. Enligt Anders Bergstrand,ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden i Danderyds Kommun är beslutet välkommet, men han säger att det finns fler sträckor längs banan som behöver bullerskydd. Ansvariga på SL är däremot förvånade över beslutet, men om SL ska överklaga det till Miljööverdomstolen är ännu inte klart. SL oroar sig också för att domen kan få fler kommuner längs Roslagsbanan att också kräva bullerplank på vissa streckor. Det skulle kunna bli kostsamt för SL.