Adoptivfader överklagar mishandelsdom

Adoptivpappan till den flicka som misshandlades svårt i början av april i år har överklagat sin dom. Pappan dömdes av tingsrätten till villkorlig dom för medhjälp till misshandel.
Han dömdes också att tillsammans med mamman betala 10 000 kronor i skadestånd till flickan. Mamman dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskilt utskrivningsprövning. Hon har fram till den 23 juli på sig att överkaga domen. Den lilla flickan fick bestående skador av misshandeln. Hon kommer att få stanna i fosterhem, har länsrätten beslutat.