Fler vill ha fjärrkyla

De heta sommardagarna är guld för leverantörerna av fjärrkyla. Ett av de stora energibolagen räknar med att sätta säljrekord för fjärrkyla nu i sommar.
Idag hämtas största delen av kylan från havsvatten vid Lilla Värtan mellan Stockholm och Lidingö. Energibolaget Fortum har i dag mer än 500 kunder anslutna till fjärrkylenätet där flera enstaka köpare har flera fastigheter uppkopplade. Bolagets största fjärrkylenät finns i Stockholmsregionen och täcker i stort sett hela innerstaden´ I Stockholm räknar Fortum i år med att sälja runt 350 Gwh fjärrkyla. Det kan jämföras med 8 000 Gwh fjärrvärme. /TT