Stockholm

Sparkrav inom cancervården upprör

Idag är den Internationella Världscancerdagen - en dag där cancerfrågan kommer uppmärksammas internationellt. Antalet cancerfall i världen ökar stadigt, samtidigt cancervården står inför besparingar. Södermalmsbon Douglas Bratt, som idag är frisk från sin prostatacancer, blir illa berörd över planerna på kraftiga besparingar inom cancervården i Stockholm.

Antalet cancerfall ökar stadigt och beräknas år 2020 nå 16 miljoner i hela världen.

Samtidigt går vetenskapen framåt, och många svårt sjuka blir botade.

Douglas Bratt säger till Radio Stockholm att det behövs mer pengar till cancervården, inte mindre.

Planerna på sparbeting och nerdragningar de närmaste åren inom cancervården i Stockholm får också Cancerfonden att reagera

– Att spara oproportionerligt mycket på vård av cancersjuka är inte på något sätt försvarbart, säger Bengt Westermark ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Han menar tvärtom att såväl förebyggande cancervård som vård av de som redan fått cancer måste få kosta pengar - och besparingar kommer slå direkt mot patienterna säger Bengt Westermark.