stockholm

Sprickor i gångbro kända sedan tidigare

Tågtrafikstoppet vid pendeltågsstationen i Älvsjö i södra Stockholm på tisdagskvällen kunde ha undvikits. Redan för två veckor sedan konstaterade Stockholms stads trafikkontor att det fanns sprickor i gångbron, men att det inte var någon fara för att bron skulle rasa.

Det var vid nio-tiden på tisdagskvällen som all tågtrafik till och från Stockholm central söderut stoppades, efter ett larm om att en gångbro vid Älvsjö pendeltågsstation höll på att rasa.

En och en halv timme senare så kunde tågtrafiken släppas på igen efter att det konstaterats att det inte var någon fara med bron.

Sprickorna som upptäckts i bron berodde på att ett vattenledningsrör under bron frusit. Skador som Stockholms stads trafikkontor upptäckt redan för två veckor sedan, men den informationen hade inte nått SL som var först på plats.

Inte heller Räddningstjänsten, som beslutade att stänga av tågtrafiken, visste något om detta.

– Vi upptäckte detta för två veckor sedan men eftersom det är vår bro så informerade vi ingen annan. Vi kanske borde ha informerat till exempel SL, säger Anders Samuelsson.

Anders Samuelsson beklagar att konstaterat ofarliga sprickor i en bro får så stora konskevenser för tågtrafiken, men han förstår att Räddningstjänsten tog beslutet att stoppa tågtrafiken eftersom det är lätt att få intrycket att bron är allvarligt skadad.

– Jag besiktade bron i natt och på håll ser det ut som att skadorna är allvarliga, säger han.

Sven Rönnqvist
sven.ronnqvist@sr.se