Färre lediga lärarjobb

Antalet utannonserade lärarjobb under årets fem första månader är färre än förra året, och även färre än genomsnittet för de senaste fem åren.
I Stockholmsområdet har antalet utlysta tjänster till förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem minskat med 1580 jobb. Den minskade annonseringen oroar Lärarförbundet, eftersom Skolverkets prognoser visar på ett växande rekryteringsbehov.