Tyresö

Svartbyggen spåras genom flygfoton

Tyresö kommun tänker granska flygfoton för att komma åt svartbyggen.

Stadsbyggnadskontoret ska med hjälp av datasystem ta fram detaljerade flygfoton. Sedan är det tänkt att kommunen med hjälp av fotaona i år ska finkamma hela Tyresö i jakt på svartbyggen.

Varje år anmäls ungefär ett 15-tal svartbyggen till kommunen, vanligtvis av en granne.  De svartbyggen som upptäcks i årets granskning kommer sannolikt att få bygglov i efterhand, om det inte är rör sig om alltför grova övertramp enligt byggnads-nämdens ordförande, moderaten Ossian Lundström. Men det blir dyrt för de som upptäcks, fyra gånger dyrare än om de hade ansökt innan de började bygga.