HIV-smittade missbrukare söks upp

Hemlösa HIV-smittade missbrukare, uteblir från uppföljningsmöten med sjukvården. Det, kan öka risken för att personer sprider smittan vidare. Men nu finns ett nytt projekt där sjuksköterskor söker upp missbrukare ute på de hemlösas dagverksamheter, och erbjuder både HIV-test och skjuts till HIV-mottagningen på Huddinge sjukhus.

– Bor man på gatan och är missbrukande och hemlös, det är lång att ta sig ut till Huddinge. Man kanske inte har ett pendeltågskort och man vill inte planka in på tunnelbane eller pendeltåg, man tar sig inte dit.

Trots att det handlar om liv och död?

– Trots att det handlar om personens hälsa, ja, säger Karin Nilserius från Convictus, organisationen för hemlösa, ledare för uppsökarprojektet ”HIV i Stockholm”.

2007 upptäcktes en mindre epidemi av HIV bland narkomaner i Stockholm och på HIV-mottagningen kunde man senare notera att man tappade kontakten med många. Ungefär hälften av dem som slutade dyka upp, är hemlösa personer. Och det är just de här människorna, som uppsökarprojektet riktar sig till.

Människor som i sin förtvivlan gett upp och som fortsätter att missbruka trots att de fått HIV. Människor som därför innebär en risk för andra. Men kanske mest för sig själva.

Sedan i höstas erbjuds HIV-smittade gratis skjuts till sjukhuset. Sjuksköterskor åker också regelbundet till lokalerna för de hemlösa och erbjuder anonyma HIV-test.

– Vi sprider ju den informationen också i vårt uppsökande arbete, när sjuksköterskorna är ute i verksamheterna och när vi har testningstillfällen, säger Karin Nilserius, ledare för uppsökarprojektet ”HIV i Stockholm”.

Niklas, själv HIV-smittad, före detta narkoman, tycker att det är bra att vårdpersonalen nu börjat åka ut för att möta hemlösa i riskzonen för HIV, men han säger att det inte räcker.

– Ska man på något sätt få stopp på smittspridningen så måste man också ge folk ett något sånär anständigt liv att leva under tiden man får behandling för det. Men som det fungerar idag ska du bo på ett härbärge, du ska ut sju på morgonen och du kan inte härbärgera din medicin, du äter inte, du sover inte bra. Det är klart att du fortsätter knarka.

Anna-Klara Bankel
anna-klara.bankel@sr.se