Nacka

Byggplaner i Skuruparken får skarp kritik

Trots att Nacka kommun länge lovat naturreservat i hela Skuruparken, som ligger söder om Skurubron, kan bostäder komma att byggas i parken. Stadsbyggnadskontoret föreslår att upp till 135 nya lägenheter byggs i parken.

Gunilla Ingmar, som är ordförande i Aktionsgruppen Rädda Skuruparken, förvånas av förslaget. 

– Jag blev bestört och alldeles omtumlad. Det är ju emot vad kommunen själv har beslutat. Det är det som har brutits så abrupt. Det tycker vi är ett svek.

Skuruparken är ett område med höga naturvärden, enligt Skogsvårdsstyrelsen, med spår av flera rödlistade insekter.

Vad som ska hända med parken har verkligen varit omdiskuterat de senaste åren.

Markägaren, byggbolaget JM, vill bygga bostäder i delar av parken, medan Nacka kommun har sagt sig vilja göra hela området till naturreservat. De ledande politikerna lovade att så skulle ske inför valet 2006, men än har alltså löftet inte blivit verklighet.

Istället har stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren fått i uppdrag att ta fram andra alternativ. I en rapport, som lämnas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden på onsdagen, framhålls i synnerhet en lösning:

JM ska få bygga 100--135 nya lägenheter i den västra delen av Skuruparken, medan resten av marken övergår till Nacka kommun.

– Det är den smidigaste och mest ekonomiska lösningen, säger Anders Ekengren till Radio Stockholm.

Men förslaget väcker kraftiga protester. Inte minst från Gunilla Ingmar.

– Parken blir ju rumphuggen. Ekarna där skulle förtvina, och den fina växtligheten med blåsippor skulle försvinna.

Men tror du inte att det här kan vara den enklaste lösningen?

– Vi har ju redan ett konkret förslag – att hela parken ska vara naturreservat. Här är ju ett väldigt tydligt, klart uttalat alternativ som kommunen har arbetat fram. Det finns ju inte någon närdemokrati om inte vi tas på allvar, säger Gunilla Ingmar. 

Men det är inte bara JM:s och kommunens olika viljor som gör det svårt att få till ett naturreservat i Skuruparken. I området finns omkring 70 privatägda sommarstugor som inte får rivas, enligt ett beslut av Länsrätten.

Enligt stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren var det i tron att stugorna skulle kunna avvecklas som kommunen beslutade att göra hela området till reservat. När det nu står klart att stugorna kommer att stå kvar måste man se till andra alternativ, säger han.

Men Gunilla Ingmar, från Aktionsgruppen Rädda Skuruparken, känner sig sviken av kommunen. Eftersom att politikerna gång på gång lovat att parken inte ska bebyggas kräver hon att stadsbyggnadsdirektörens förslag skrotas.

Förutom förslaget att bygga bostäder i delar av Skuruparken utreder Vägverket just nu möjligheterna att bygga en ny bro över Skurusundet, i parkens norra del. Det skulle också påverka miljön i området, men är ett förslag som Gunilla Ingmar ändå kan förlika sig med. En bro är samhällsnyttig, säger hon. Men när det gäller bostäder är Skuruparken inte en lämplig plats, säger hon.

– Nacka kommun är den av de kommuner i Stockholms län som bygger allra mest, därför anser jag inte att det är så fruktansvärt nödvändigt att bygga i en gammal engelsk park.

Men kan man begära att det ska finnas så stora grönområden så här nära en storstad?

– Det är ju inte så stort, det är 21 hektar. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att det finns, likaväl som Hyde Park finns i London och Central Park finns i New York. Överallt ska det inte vara, men vissa lungor måste finnas.

Vad tror du att kommunen kommer att göra?

– Jag hoppas att  miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska kunna hävda sina intentioner att hela Skuruparken ska bli naturreservat, men det är klart att kampen är nog inte slut – det kan hända fler kontroverser. Men det är ju val nästa år och då får politikerna stå till svars.

Helen Ling
helen.ling@sr.se