Elnätet förstärks runt Stockholm

I takt med att bebyggelsen i Stockholmsområdet blivit allt tätare måste också elnätet uppgraderas. Som ett led i det arbetet transporterades på måndagen en eltransformator som väger 200 ton till Lidingö, där den ska installeras för att ge säkrare strömförsörjning.

– Det är ju så att i vissa områden, där man har byggt nätet en gång i tiden för att vara ett landsortsnät, där är det idag stadsbebyggelse, som du har ute på Värmdö, delar av Danderyd och på Lidingö. Och där behöver man helt enkelt stärka upp nätet, så att det blir ett fullvärdigt stadsnät, säger Maria Lidzell, pressansvarig på Vattenfall eldistribution.

Transformatorn som transporterades till Lidingö väntas vara i bruk vid årsskiftet och den är starskottet för ett samarbetsprojekt mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Fortum kallat Stockholmsström.

Projektet pågår fram till år 2020 och målet är att man som elförbrukare ska slippa störningar som exempelvis strömavbrott vid åska säger Christer Olsson, vice direktör på Svenska Kraftnät.

– Det finns alltid en viss risk att det blir fel på elleveranserna, och då vill vi bygga starkare marginaler eftersom man blir allt mer beroende av att elen fungerar i alla funktioner i samhället.

Nästa steg för projektet Stockholmsström är att göra en liknande installation av en transformator i Gustavsberg i Värmdö. 

I takt med att varje transformator placeras ut kan flera elledningar rivas, enligt Maria Lidzell.

– Om allting går i lås kommer vi att kunna riva ungefär 15 mil ledningar runt Stockholm, och då kan man använda marken till andra saker.

Karolin Johansson
karolin.johansson@sr.se