Stockholm

Nationalmuseum renoveras och stängs

Nationalmuseum i Stockholm står inför en omfattande renovering om det förslag som nu finns genomförs.

Förslaget är att museet ska bli en mer renodlad visningslokal och att mer av samlingarna ska bli tillgängliga i huset - ambitionen är också att öppna upp igensatta fönster för att få in mer naturligt ljus.

Renoveringen beräknas kosta runt 850 miljoner - och konstmuseet tvingas stänga huset på Blasieholmen under sju år.

Huset behöver också en genomgripande upprustning av teknik och säkerhet - och en helt ny underjordisk avdelning planeras därför för att serva byggnaden.