Bladholm byggde växthus utan tillstånd

Bo Bladholm, ordförande i Stockholms kommunfullmäktige, har enligt åklagarmyndigheten låtit bygga ett växthus på sin fastighet i Värmdö – utan att ha ansökt om strandskyddsdispens.

Enligt Åklagarmyndigheten har det här skett av oaktsamhet.

Bo Bladholm får ett strafföreläggande på 24 000 kronor. Han ska också betala 500 kronor till brottsofferfonden.

Bladholm fick i efterhand bygglov för växthuset av Värmdö kommun.

Radio Stockholm har sökt Bo Bladholm, men inte lyckats nå honom för en kommentar.