Södertälje

Slussbygge får stöd från Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland och kommunerna Västerås och Köping är beredda att bidra till att bredda och fördjupa farleden genom Södertälje kanal. Det skriver Länstidningen.

I en skrivelse till regeringen förklarar Länsttyrelsen att den är beredd att är beredd att avsätta 100 miljoner kronor under åren 2013-2015 på en fördjupning och breddning av slussen och farleden.

Samtidigt har nyligen Västerås stad och Köpings kommun beslutat att satsa 70 respektive 20 miljoner i projektet.

Men det här förutsätter att regeringen ställer upp med resten av pengarna till projektet som beräknas kosta cirka 1,5 miljarder kronor.