Stockholm

Vatten stabiliserar hus vid Citybanan

För att fastigheter inte ska skadas av sjunkande grundvattennivå när Citybanan byggs kommer Banverket att trycka in vatten i marken under bygget.

Det här sättat att använda vatten på görs för att stabilisera marken runt flera fastigheter i känsliga områden centrala Stockholm

Enligt Hans Rydström, geohydrologisk projektledare vid Citybanan finns det dock risk för mindre sättningar i känsliga områden under bygget.

Det här har fått fastighetsägare att reagera som menar att det är oacceptabelt med ett bygge som riskerar att skada husen.