HANINGE

Hyresgäster föreslås få köpa lägenheter

Cirka 120 hyresgäster hos Haninge Bostäder kan få möjlighet att köpa sina lägenheter.

De boende bor i radhuslägenheter i området Nyängen i Vendelsö och har själva bildat bostadsföreningen Nyängen och därmed föreslår styrelsen för Haninge Bostäder att kommunen ska tillåta de boende att få köpa sina hyresrätter.

Tidigare har kommunen beslutat att hyresgäster i Haninge Bostäder ska ha möjlighet att köpa sina lägenheter om de boende själva bildar en bostadsförening.

Beslut kommer att tas den 11 maj vid kommunfullmäktiges sammanträde.