Telespårning ska skicka ambulanser rätt

Det händer att SOS Alarm skickar ambulanser till fel plats därför att adresser i Stockholmsområdet blandas ihop, det konstaterar Socialstyrelsen efter ett tillsynsbesök hos SOS Alarm i år.

Bakgrunden är en händelse för drygt ett år sedan, då en 80-årig kvinna som fallit ihop på gatan inte hann få hjälp i tid för att ambulansen skickats till fel adress. Det ledde till att det dröjde 20 minuter extra innan kvinnan fick hjälp och då var återupplivningsförsöken resultatlösa. Kvinnan avled.

SOS Alarm har nu bytt till ett datorsystem som spårar samtal från fasta telefoner, så att det blivit lättare att kontrollera adressen, konstaterar Socialstyrelsen.