Stockholm

Idrottsplaner ska lagra värme

Stockholms stad planerar att ta tillvara och långtidslagra värme under idrottsplaner.  Genom att borra hål i marken och på så vis lagra värme är tanken att man ska kunna använda bland annat idrottsplaner även på vintern.

Socialdemokraten Malte Sigemalm är den som kommit med ideén.

- Det handlar framförallt om att kunna spara energi och använda energin mycket effektivare än vad vi gör idag, säger Malte Sigemalm (S).

Malte Sigemalm har inspirerats av Katrineholms kommun i Sörmland. De har nyligen byggt en unik anläggning under en konstgräsplan. Där har man borrat över 90 hål i berget som lagrar värme.

Under sommaren fungerar konstgräsplanen som en stor solfångare. Värmen förs ner i borrhålen och när vintern kommer pumpas värmen upp.

På samma område finns också en bandyplan och under vintern används överskottsvärme från kylanläggningen för att värma upp konstgräsplanen så den är grön, mjuk och spelbar även under vintern.

På Kvarnbacka bollplan som är en populär konstgräsplan i Kista pågår träning för fullt i vårsolen och att kunna spela året om gillas av Natalia Catala Björn och Josefin Ekstrand, som båda spelar för Kista fc.

- Det skulle vara bra för vi älskar fotboll, säger Josefin Ekstrand, Kista fc.

- Ibland finns det inte tillräckligt med innehallar så det är ju bra så att alla får spela, säger Natalia Catala Björn, Kista fc.

Nu ska tre olika nämnder i Stockholms stad diskutera frågan innan kommunfullmäktige tar beslut. Så hur det blir i Stockholms stad är fortfarande en öppen fråga.

- Men förutom att det är en miljövänlig teknik sparar den även pengar i driftskostnader och man skulle kunna använda lagringstekniken på andra stora ytor än idrottsplaner, menar Malte Sigemalm.

- Parkeringsplatser eller uppställningsytor, det finns mängder av kvadratkilometrar i Stockholm där man har dom här ytorna. Dom skulle man också kunna använda sig av t. ex. för att få isfritt och få bort snön eller någonting sånt där. Systemet skulle fungera även där, säger han.