Ökat intresse för stödprojekt för unga

Intresset bland kommunerna i länet att söka statliga pengar för att stödja barn och unga, ökade kraftigt förra året, enligt Länsstyrelsen.

Totalt sökte kommunerna bidrag av länsstyrelsen för 52 projekt, för sammalagt 33 miljoner kronor. Det var nästan dubbelt så mycket som för 2007.

Länsstyrelsen fördelade drygt 15 miljoner kronor till 32 projekt under fjolåret.

Det handlar om projekt för att stödja barn och unga i familjer där det finns problem orsakade av missbruk, psykisk ohälsa eller våld inom familjen.

Framför allt ser Länsstyrelsen att kommunerna arbetar med att bygga upp olika typer av gruppstöd till unga, och att bättre samordna olika stödinsatser inom socialtjänsten och med frivilliga aktörer.