Protester mot färdtjänstutförare

Handikapporganisationerna i Stockholms län kräver att politikerna river upp färdtjänstens avtal med taxi. De hävdar att bolagen inte lever upp till de krav som ställs i avtalen.

Kaj Nordquist, ordförande i Synskades riksförbund för Stockholms län, berättar att han till exempel blev körd till Sveavägen i Sollentuna när han skulle till Sveavägen i centrala Stockholm.

Kaj Nordquist drar paralleller till det avtal med en av färdjtänstens beställningscentraler, i Moldavien, som nyligen miste sitt avtal med landstinget efter klagomål.

Karl Grufman (M), vice ordförande i färdtjänstnämnden, säger dock att det inte är aktuellt att riva upp något avtal med färdtjänstleverantörerna.