södertälje

Personal kan få gå när kommunen sparar

Anställda inom Södertälje kommun kan tvingas sägas upp, trots att man dragit ner på konsulter, kurser och konferenser. 

– Vi kommer att göra allt för att klara kvaliten i förskola, skola, i äldre- och handikappomsorgen. Det kommer vi att värna så långt det är möjligt. Men vi ger inga garantier eller löften om antalet anställda, säger kommunalrådet Anders Lago (S).

Södertälje är tillsammans med Nykvarn och Österåker de kommuner i länet som inte klarade av att hålla sin budget ifjol och inte blir det lättare framöver. Ökad arbetslöshet ger mindre skatteintäkter – allt i spåren av finanskrisen och lågkonjukturen.

Den budget som alltid överskrids i Södertälje är social- och omsorgsbudgeten.

Läget är så pass allvarligt att kommunens toppolitiker, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott, ska träffas den 29 april på ett extra insatt möte enbart för att diskutera ekonomin.

Kommunen ska få extra pengar av regeringen men de räcker inte långt, enligt Anders Lago (S).

Ett alternativ är att ta ut mer av de vinster som de kommunala energibolagen ger, ttill exmpel Telge energi. Ett annat är att spara på någon annan del av kommunens verksamhet, så som vägunderhåll, för att klara av omsorgen och det sociala stödet till invånarna. Men att investera är samtidigt viktigt.

– Tycker det är viktigt att försöka få fart på ekonomin. Man måste investera, utbilda och göra en del mer offensiva satsningar. Så det är inte alls säkert att vi ska spara in på långsiktiga investeringar, säger kommunalrådet Anders Lago (S).

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se