TYRESÖ

Extrasatsning på Tyresöelever

Tyresös skolor får 1,2 miljoner i extra bidrag via Skolverket i en satsning på att läsa, skriva och räkna.

Bidraget kommer från staten, och Tyresö kommun kommer att använda pengarna bland annat till att att förstärka med personal som kan arbeta med språk och matematik utifrån elevers olika inlärningsstilar, och till matematikverkstäder.

Fler bärbara datorer ska dessutom köpas in.