Haninge

Skärgårdsfiskare kräver fortsatt ålfiske

Stockholms Läns Fiskareförbund på Dalarö i Haninge kommun protesterar mot Fiskeriverkets beslut att ålfisket i Sverige ska minskas med 20 procent i år för att på sikt halveras.

Förbundet kräver att regeringen agerar. I ett brev till jordbruksminister Eskil Erlandsson skriver fiskarna att det är gott om ål i alla storlekar i skärgården, och att Fiskeriverkets beslut om att begränska ålfisket kan leda till att skärgårdsfiskarnas inkomster halveras.