Ätstörningsvården får 12 miljoner extra

Ätstörningsvården får 12 miljoner kronor extra av Stockholms läns lansting i år. Det är tredje året i rad som anslagen ökar.

Cirka 200 000 unga kvinnor och flickor i Stockholms län har någon form av ätstörningar, bedömmer Anna-Maria af Sandeberg, verksamhetschef och överläkare på Stockholms centrum för ätstörningar, länets största klinik. Men då är männen inte inräknade, och där är mörkertalet stort.