Fler kommuner har konsumentvägledare

Antalet kommuner i Stockholms län som har någon form av konsumentverksamhet ökar - men fortfarande saknar åtta kommuner i länet konsumentvägledare.

Det innebär att cirka 300 000 invånare i länet inte har någon konsumentvägledare att vända sig till, enligt en rapport från Konsumentverket.

För ett år sedan saknade tio kommuner i länet konsumentvägledare.

I hela landet saknar 21 kommuner konsumentverksamhet, enligt rapporten.

I fjol hjälpte konsumentvägledarna till vid drygt 100 000 klagomål. Typen av ärenden varierar kraftigt men problem som gäller boendet svarade för mer än vart femte klagomål och nästan hälften av dessa gällde hantverkstjänster.

Som nummer två kommer klagomål på fordon och transporter och därefter telefoni, internet och posttjänster.