Stockholm

Elever lediga när larm inte kan stängas av

Fel i ett larmsystem har gjort att alla lektioner på Kunskapsgymnasiet Globen i södra Stockholm har ställts in och nära 600 elever berörs. Larmet går inte att stänga av och flera av skolans dörrar går inte att öppna.

Problemet startade i fredags, och för att garantera alla elevers säkerhet håller skolan stängt under måndagen- på tisdagen däremot väntas felet vara åtgärdat.