Haninge

Segholmen kan bli Segelholmen

Boende på ön Segholmen intill Ornö i Haninge kommun trivs inte med namnet på ön och har nu tagit ett steg mot en namnändring till Segelholmen. Markägare på ön har lämnat in en begäran om att namnet ändras.

Institutet för språk och folkminnen (SOFI) har inget att invända mot att ön hädanefter heter Segelholmen, men det är slutligen Lantmäteriet som avgör frågan.