Skolor kompenseras inte för extra behov

Kommunerna i landet är dåliga på att fördela skolans resurser så att barn med invandrarbakgrund och barn till lågutbildade föräldrar får samma möjligheter som andra barn, enligt en ny rapport. Men Stockholm är ett positivt exempel.

I en ny rapport pekar Skolverket på de brister som finns i landets kommuner när det gäller resursfördelningen.

- Vi tror att kommuner i många fall är alldeles för försiktiga med att ge olika mycket resurser till olika förskolor och skolor som har väldigt olika förutsättningar för sin verksamhet, säger Birgitta Andrén, undervisningsråd på Skolverket.

Det handlar om att barn som kommer från andra länder och vars föräldrar är lågutbildade ska få samma chanser till bra betyg som andra barn. Därför slår läroplanen fast att ”resurser inte ska fördelas lika” mellan olika skolor. Skolverkets rapport visar att till och med de mest segregerade kommunerna bara avsätter 6 procent av sin skolbudget som extra pengar åt så kallade svaga skolor.

Det gör att Stockholm står ut som ett positivt exempel - staden har nämligen avsatt 18 procent till skolor där det finns ett extra behov.

Rinkebyskolan är en av mottagarna. Här har extrastödet inneburit mindre klasser och mer elevvårdspersonal, berättar rektor Börje Ehrstrand.

- För många invandrare har ju traumatiska upplevelser bakom sig och behöver ha kuratorer och psykologer som de kan prata med och avlasta sig med.

Hur många kuratorer har ni på den här skolan?

- Tre.

Skolan har också gjort en ordentlig satsning på läsning. En av de elever som läser mycket böcker berättar för Radio Stockholm att hon läst många olika böcker i år:

- Ungefär hundra, säger hon.

- Jag gör ju det på fritiden, så om man typ läser en bok på två dagar, då kan man läsa väldigt mycket.

Men hinner du med andra läxor då?

- Ja.

Anna-Klara Bankel