Olika syn på kommunala sommarjobb

Kommunerna i länet satsar olika på sommarjobb till skolungdomar. Lågkonjukturen påverkar till viss del, men medan vissa kommuner inte säger sig ha råd att ge ungdomar sommarjobb så utökar andra och ger fler unga sommarjobb.