Stockholm

Hornsgatan evigt miljöproblembarn

Trots att Stockholms stad planerar miljöförbättringar för runt 130 miljoner kronor på Hornsgatan så kommer luftkvaliten inte att nå miljömålen. Det visar en studie som trafikkontoret gjort.

För att få en bättre miljö planeras nu bland annat för trädplan-tering, vattenrening och färre filer.

Men tjänstemännen konstaterar i rapporten att för att åstadkomma verklig effekt måste lagstiftningen ändras så att en radikal minskning av dubbdäcksanvändningen uppnås.