stockholms län

Dystra siffror för Stockholms näringsliv

Finanskrisen har nu på allvar nått Stockholm och nu drabbas även branscher som tidigare stått emot lågkonjunkturen, till exempel databranschen. Det visar Stockholms handelskammares senaste Stockholmsbarometer.

Enligt Stockholmsbarometern är nu sysselsättningen den lägsta under hela 2000-talet. Inom samtliga branscher minskar sysselsättningen och för andra kvartalet i rad väntas antalet anställda att fortsätta att minska i många branscher.

Men det finns några ljusglimtar i rapporten. Dagligvaruhandeln verkar står emot krisen – nästan 60 procent av företagen noterar ökad försäljning.

– Folk äter mat även i lågkonjunkturen, konstaterar Johan Treschow, analytiker på Handelskammaren.