Kammarrätt stoppar rivning av Swartlings

Kammarrätten säger nej till att riva av k-märkta Swartlings ridskola i Stockholm. Det skriver Svenska Dagbladet.

Fastighetsägaren Akademiska hus vill riva byggnaden för att i stället bygga en ny musikhögskola. Men när Länsstyrelsen upphävde Swartlings byggnadsminnesförklaring överklagades beslutet av Riksantikvarieämbetet. Och Riksantikvarieämbetet har fått rätt i både länsrätt och kammarrätt.

Akademiska hus har inte beslutat om domen ska överklagas till Regeringsrätten.