STOCKHOLM

Europaskolan kritiserar Skolinspektionen

Europaskolan på Södermalm i Stockholm accepterar inte den kritik skolan fått från Skolinspektionen tidigare i år. På sin hemsida ifrågasätter Europaskolan Skolinspektionens myndighetsutövning och skolan skriver att Skolinspektionens kritik tidigare i år enbart bygger på anmälningar från enstaka föräldrar och att myndigheten inte gjort något besök på skolan.

Europaskolan Södermalm, där det går 270 elever i årskurs ett till nio, fick tidigare i år kritik av Skolinspektionen. Kritiken gällde bland annat att skolan låter elever göra prov innan dom blir antagna till skolan. Enligt Skolinspektionen gör skolans rektor också dåliga utredningar kring barn som är i behov av särskilt stöd i undervisningen.

Skolan skriver nu på sin hemsida att den vill betona att Skolinspektionens kritik inte grundar sig på en egen inspektion av skolans verksamhet, utan på några enstaka föräldrars klagomål som sammanförts i ett dokument. Vidare skriver Europaskolan att förhoppningen är att Skolinspektionen lär sig hantera dessa ärenden på ett mer neutralt sätt.

Per-Olof Artberg är chef för enheten för anmälningsärenden på Skolinspektionen i Stockholm.

– Vi har ju en tydlig lagstiftning och vi har en praxis, och vi har så att säga en bedömningsgrund som gäller för alla våra tillsyner i den här typen av ärenden. Så vi bedömer på lika sätt i lika fall kan man säga, säger han.

Skolans rektor säger att hon inte vill kommentera diskussionerna med Skolinspektionen innan hon pratat med sina advokater.

Skolan skulle ha skickat in ett svar på Skolinspektionens kritik för två veckor sedan. Men svaret har ännu inte kommit till myndigheten. I stället har ett möte bokats in längre fram i sommar där man ska försöka nå varandra, säger Per-Olof Artberg.

– Det är naturligtvis inte bra att svaren inte kommer in, men det är också viktigt att få igång en dialog med skolan, så att vi kan förklara lite mer på djupet om vilka brister som finns. Detta är särskilt viktigt då huvudmannen tydligen ifrågasätter vår kritik.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se