Få varslade i länet sades upp

Andelen personer som förlorat arbetet under lågkonjunkturen är lägre i Stockholm än i landet i övrigt. Av de som varslades om uppsägning i länet under september och november förra året blev knappt var femte arbetslös och har anmält sig till arbetsförmedlingen. I övriga landet har ungefär var tredje av de som varslats anmält sig som arbetssökande.

Arbetsförmedlingens statistik visar att över 7000 personer varslades om uppsägning i länet mellan september och november förra året. Av de varslen vara det bara knappt hälften som löstes ut, och slutade med att en person sades upp från sin anställning. Den siffran kan jämföras med rikssnittet - som innebar att 63 procent av de varslade sades upp från sin anställning.

Helene Dahlström är utredare på arbetsförmedlingen i Stockholms län och ger en förklaring till att det inte är en lika hög andel varslade i Stockholm som faktiskt sagts upp.

– Den här konjunkturen försämrades väldigt snabbt. Många företag såg ju farhågor då att det gick illa för dem, för orderböckerna blev ju inte fyllda och då varslade man. Sen när det har gått någon månad, så ser man att det blev inte så illa som de trodde, säger hon.

Tittar man vidare i siffrorna över hur många som kom till arbetsförmedlingen för att söka nytt jobb, så är det bara 17 procent av de som varslats i Stockholm som sökt sig dit. I hela landet är det dubbelt så många – 36 procent.

Var de 3200 personer i Stockholms län som sagts upp, men som inte skrivit in sig på arbetsförmedlingen tagit vägen kan inte Helene Dahlström svara på.

– Det finns inga siffror eller studier gjorda på det här, utan det man tror är att en del går till studier och de flesta får ett nytt jobb.

Att inte ens hälften av de som förlorat jobbet i Stockholms län kom till arbetsförmedlingen för att söka jobb beror på att många i länet får nytt jobb genom kontakter, tror Daniel Lind, chefsekonom på fackförbundet Unionen.

– Vi har en stor arbetsmarknad som så att säga även står på egna ben, där det är lättare för människor via kontakter att hitta nya jobb, säger han.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se