Flera spårsatsningar skjuts upp

Tre stora spårvägssatsningar i Stockholms län läggs på is. Det handlar om tunnelbanan till Nya Karolinska, Spårväg Syd och tvärspårvägen förbi Stockholms universitet. Det står klart sedan Länsstyrelsen, med landshövding Per Unckel i spetsen, presenterat ett förslag på hur trafiksituationen i Stockholmsregionen ska förbättras.

– Vi har tagit bort tunnelbanan mellan Odenplan och det nya sjukhuset. Vi har ett osäkert objekt i söder, en spårväg vid Flemingsberg som får vänta. Vi har också avstått från en tvärspårväg genom Nationalstadsparken till universitetet.

Anledningen till att de planerade spårvägssatsningar skjuts på framtiden är att pengarna helt enkelt inte räcker. Men det var ändå den största satsningen i modern tid som Per Unckel idag presenterade.

Över 100 miljarder kronor ska, de närmsta tio åren, läggas på en rad olika spår- och vägprojekt. De allra största Citybanan, Norra länken och Förbifart Stockholm.

Genom bland annat pengar från trängselskatter, landstinget och privata aktörer ska regionen stå för halva kostnaden, medan staten bidrar med andra halvan.

Men förslaget får kritik av Miljöpartiet. Yvonne Blombäck, ledamot i SL:s styrelse, kallar förslaget för ett luftslott som slår hårt mot den kollektiva trafiken.

– Det är många stora ord, att man satsar så stort på kollektivtrafiken, men samtidigt så bygger hela den satsningen på att man får pengar från regeringen och det är ju i dagsläget högst oklart. Problemet är att de enda pengar de har garanterat, det är till vägarna och det tycker vi är ett problem. Det är alldeles för många osäkerhetsfaktorer när det gäller spårtrafiken.

Men trots att tre stora spårvägsatsningar nu inte ser ut att bli av är landshövding Per Unckel nöjd med förslaget.

– Ja, jag är faktiskt det. Jag skulle gärna velat ha några miljarder till för att få med de sista objekten också, för det finns mycket att göra, men måste samtidigt konstatera att jämfört med vad vi har haft tidigare i Stockholmsregionen, så är det här mycket bra.

Helen Ling
helen.ling@sr.se