Täby

Tibble gymnasium kritiseras

Fristående Tibble gymnasium i Täby kritiseras av Skolinspektionen för att de har haft utbildningar utan att ha haft tillstånd för dem.

Utbildningarna fanns på skolan när den var kommunal, och drevs sedan vidare av den fristående skolan, utan att de hade fått det sanktionerat.

Skolledningen har lovat att alla berörda elever ska få ett giltigt slutbetyg och kommer inte erbjuda utbildningarna nästa läsår.

Skolinspektionen nöjer sig med det och kommer inte vidta någon ytterligare åtgärd.

Täby kommun sålde - knoppade av - Tibble gymnasium till ett par personer i personalen. Kammarrätten i Stockholm slog för en tid sedan fast att försäljningen bröt mot kommunallagens förbud mot "individuellt riktat stöd" - köparna gynnades på ett otillåtet sätt.