Stockholm

Längre körtid vid brorenovering

Från och med lördagen är det begränsad framkomlighet över Centralbron i Stockholm. Det är omfattande renoveringar som ska göras även denna sommar och flera körfält stängs av. Renoveringen kommer att pågå under tre månader och både nord- och sydgående trafik blir begränsad.

– Inledningsvis så en timme extra ska man nog ta på sig om man inte väljer annat färdmedel, vilket vi helst ser att man gör, säger Torgny Hjort, som är Stockholms stads ansvarige för renovering av Centralbron och Söderledstunneln.

Renoveringen kommer att pågå under tre månader och både nord- och sydgående trafik blir begränsad.  Arbetet omfattar både Centralbron och Söderledstunneln och Torgny Hjorth rekommenderar att undvika området. Men det är svårt att hitta alternativ…

– Alternativa vägar finns det väldigt dåligt med. Det här är ju huvudleden genom Stockholm så att där finns det egentligen inga rekommendationer. Men att välja Essingeleden, kollektiva färdmedel, cykel har vi tidigare tjatat om.

För kollektivtrafiken blir det dock något bättre än förra sommaren då bussarna kan köra in till stan.

– Skillnaden i år jämfört med förra året är att SL kommer kunna köra sina bussar ända fram till Centralen istället för att vända vid Gullmarsplan. I och med att vi inte kommer ha några fartdämpande gupp på Centralbron. Och det kommer ju öka kapaciteten, säger Torgny Hjort.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se