Stockholms län

Pris på astmamedicin varierar i länet

För den som lider av astma kan kostnaden för läkemedel variera kraftigt beroende på var i länet patienten bor och vid vilken vårdcentral behandlingen sker.

Det är heller inte säkert att den som har svårast symptom får den dyraste behandlingen.

Det visar en ny doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.

Av studien framgår också att det ofta räcker med små insatser från personalen för att patientens möjlighet att själv kontrollera sin astma ska bli betydligt bättre.