Hälsan bortprioriterad i Vårdvalet

Med Vårdval Stockholm har vårdcentralerna blivit betydligt sämre på förebyggande hälsovård, som hjälp mot kraftig övervikt. Vårdcentralerna får mer betalt för läkarbesök än för besök hos distriktssköterskor. Det förebyggande hälsoarbetet blir därför lidande, menar kritiker.

– Med det vårdvalet vi har så har vårdcentralerna inte möjlighet att prioritera det här arbetet, säger Liselotte Kuehn på landstingets Centrum för Allmänmedicin.

Vad blir konsekvenserna av det?

– Att de överviktiga får inte hjälp och stöd, Liselotte Kuehn.

Idag räknas i genomsnitt mer än varannan man och 4 av 10 kvinnor som överviktig, medicinskt sett.

Som Radio Stockholm kunnat rapportera tidigare är en följd av ersättningsreglerna i Vårdval Stockholm att läkarbesök ger mer pengar än besök hos distriktssköterskor. Många befarade att det skulle slå hårt mot det förebyggande hälsoarbetet - att det helt enkelt skulle vara mer lönsamt att ta hand om symtom och sjukdomar när de väl uppstått.

Liselotte Kuehn är vårdutvecklingsledare på Centrum för Allmänmedicin där hon jobbar mot alla vårdcentraler i Stockholms läns landsting för att stödja dem i arbetet med överviktiga och feta patienter.

Och hennes erfarenheter så här långt av sitt arbete mot övervikt och fetma bekräftar farhågorna. Och det gör henne mycket bekymrad.

–  Jag tycker att det är fruktansvärt. För att risken med övervikt är ju att få följdsjukdomar, säger Liselotte Kuehn.

Biträdande sjukvårdslandstingsrådet, folkpartiets Birgitta Rydberg säger sig inte känna igen den bild som Liselotte Kuhn ger, men hon säger att landstinget ändå tänker satsa ännu mer pengar på hälsoarbete.

– Vi har aldrig varit särskilt bra på att arbeta med övervikt inom sjukvården. Därför kommer vi nästa år att lägga in som en del i besöksersättningen till distriktssköterskorna särskild ersättning när det gäller hälsoinriktade insatser, säger Birgitta Rydberg.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se