Stockholm

Anläggning för flytande biogas planeras

I ett gammalt reningsverk på Loudden, vid Gärdet, planerar Stockholm vatten en pilotanläggning för flytande biogas. Fördelen med flytande gas är att den tar betydligt mindre plats och kräver färre transporter. Nere i berget förbereds de nya installationerna.

– Det här ska bli maskinhallen i en ny biogasanläggning i Stockholm, säger Lars Brolin, projektansvarig vid Stockholm Vatten.

Vad är det speciella med den här anläggningen?

– Ja, det speciella här är ju att vi ska pröva sekunda råvaror från jordbruket till exempel. Och blanda det med avfall. Så att man verkligen tar vara på de restprodukter som finns i samhället, säger Lars Brolin.

För att driva anläggningen används kasserat (sekunda) spannmål och matavfall, när det jäser bildas biogas som sedan kyls till flytande form. Just att kyla gasen till flytande form gör anläggningen unik och underlättar både transporter och användning i fordon.

Förutom biogasen så kommer de restprodukter som bildas att användas som gödning.

– Allt kommer gå ut på åkermarken. Så att några avfallsprodukter har vi inte ut ifrån den här. Utan vi har bara nyttiga produkter som ska återföras i kretsloppet, säger Lars Brolin.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se