Stockholm

Bonus ska ge snabbare vägreparation

För att snabba på reparationen av Essingeleden, vid trafikplats Nyboda har Vägverket skrivit avtal med entrepenören om att de ska få bonus på 100 000 kronor för varje dygn som de är färdiga före utsatt tid. Men i avtalet står det också att entrepenören får betala 200 000 kronor per dygn vid eventuella förseningar.

Broreparationerna som sker på ett mycket störningskänsligt parti av Essingeleden börjar den 28 juni.

Förhoppningen är att arbetet, tack vare bonusen, ska vara klart innan det planerade slutdatumet, den 8 augusti.